ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

     3214-2002 การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์  (Logistics Cost Management)  
3214-2002
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
Logistics Cost Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 1,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 8 บท
ราคาที่จำหน่าย : ฟรีสำหรับโครงการฯ
     
 
  
เนื้อหาและสารบัญ
1. บัญชีต้นทุนในโลจิสติกส์
2. การวางแผนการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์
3. การคำนวณต้นทุนตามปัจจัยป้อนเข้า
4. ต้นทุนฐานกิจกรรม
5.การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
6. ต้นทุนโลจิสติกส์ทางธุรกิจ
7. ต้นทุนโลจิสติกส์ระดับประเทศ
8. การจัดทำรายงานต้นทุนโลจิสติกส์
 
  Download Document

- แบบตอบรับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการฝึกอบรม
   
  กลับ
 



หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co