ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

3214-2001
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 1,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 8 บท
ราคาที่จำหน่าย : 100 บาท
พิเศษ !!

  

3214-2002
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
Logistics Cost Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 1,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 8 บท
ราคาที่จำหน่าย : 150 บาท
     
 
  

 
3214-2003
การบริหารระบบข้อมูลโลจิสติกส์
Logistics Information System Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 1,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 9 บท
ราคาที่จำหน่าย : 175 บาท
      
 
   

3214-2004
หลักการจัดซื้อ
 Procurement Principle
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 1,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 11 บท
ราคาที่จำหน่าย : 150 บาท
      
 
   

 
3214-2205
การจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 1,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 9 บท
ราคาที่จำหน่าย : 175 บาท
      
 
 
             

Download Document

ใบสั่งจองโฆษณา
การโฆษณาในตำรา
จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา

การสั่งซื้อ

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี 720-2-87465-1
ในนาม ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล
เมลแจ้งการโอนเงินมาที่ คุณธรรญชนก  e-mail : thunchanok@logisticsfocus.net

Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussaracum)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net
 


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co