ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 ตำราออกใหม่
 
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
 Logistics and Supply Chain
  
More

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

          09-1 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน อุตสาหกรรมยานยนต์  (Logistics and Supply Chain Management for Automotive Industry)
    
เนื้อหา
1. สถานการณ์การค้า และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
2. วิธีการขนส่ง2. โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมยานยนต์
3. การกำหนดโครงร่างซัพพลายเชนอุตสาหกรรมยานยนต์
4. การกำหนดที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย
5. หลักการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
6. การจัดซื้อในซัพพลายเชนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
7. การผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
8. การจัดส่งในอุตสาหกรรมยานยนต์
9. การผลิตและการจัดส่งแบบทันเวลาพอดี(JIT)
10. ซอฟแวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร
11. ระบบอินเตอร์เน็ตและโครงสร้างระบบสารสนเทศ
12. ระบบโทรคมนาคมสำหรับการจัดการซัพพลายเชน
13. การผลิตแบบอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์
14. การติดตั้งระบบการจัดการซัพพลายเชนอุตสาหกรรมยานยนต์
                              
Download Document
- ใบสั่งจองโฆษณา
- การโฆษณาในตำรา final
- จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา

  
กลับ


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co