ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

LSCM 01-2
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
Logistics and Suppply chain Management Strategy for Cost Reducing and Profit Incresing
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 25 บท
ราคาที่จำหน่าย : 250 บาท
     
รายละเอียดเพิ่มเติม
  

 
MBA - 07
โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน
Manufacturing Logistics and Operation Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 25 บท
ราคาที่จำหน่าย : 400 บาท
      
รายละเอียดเพิ่มเติม
   

 
LSCM 01-5
การจัดการโลจิสติกส์แบบมีประสิทธิผล
Effective Logistics Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 22 บท
ราคาที่จำหน่าย : 350 บาท
      
รายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
LSCM 02-1
การจัดการคลังสินค้า
Warehouse Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 17 บท
ราคาที่จำหน่าย : 200 บาท
      
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
                         
 
LSCM 02-2
ผู้ควบคุมงานคลังสินค้าสมัยใหม่
Modern Warehouse Supervisor
ขนาด : 18.4 x25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 21 บท
ราคาที่จำหน่าย : 250 บาท
      
รายละเอียดเพิ่มเติม
  
 

 
LSCM 03-1
การจัดการขนส่ง
Transport Management
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 16 บท
ราคาที่จำหน่าย : 150 บาท
      
รายละเอียดเพิ่มเติม
    
  
 
09-1
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน อุตสาหกรรมยานยนต์
Logistics and Supply Chain Management for Automotive Industry
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 14 บท
ราคาที่จำหน่าย : 280 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

                                   
 
LSCM 03-2
หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
Modern Transport Supervisor;
ขนาด : 18.4 x 25.7 เซนติเมตร
จำนวนที่พิมพ์ : 3,000 เล่ม
เนื้อหา : จำนวน 16 บท
ราคาที่จำหน่าย : 250 บาท
      
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
                   

Download Document

ใบสั่งจองโฆษณา
การโฆษณาในตำรา
จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา

การสั่งซื้อ

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา เลขที่บัญชี 720-2-87465-1
ในนาม ดร. คำนาย อภิปรัชญาสกุล
เมลแจ้งการโอนเงินมาที่ คุณธรรญชนก  e-mail : thunchanok@logisticsfocus.net

Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussarakam)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 085-261-1551
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net
 


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co