ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี)
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก(ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี)
     ได้รูปแบบนำไปพัฒนาต่อคือศูนย์รูปเกษตรที่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี และศูนย์กลางโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์พลาสติก นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด จัดประชุม ชี้แจงผลการศึกษาของโครงการและเวทีประชาคม การจัดงานแสดงผลการศึกษาโครงการ และเวทีประชาคม รูปแบบการออกแบบร่างศูนย์กระจายสินค้า


 
 
 
 
  
สนับสนุนโดย
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussaracum)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net
 
Back
 


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co