ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

     LSCM 01-2 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
    
เนื้อหา
1. แนะนำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ระดับสากล
2. ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของจัดการโลจิสติกส์
3. การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
4. กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
5. ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
6. การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์
7. การพยากรณ์อุปสงค์
8. การจัดการสินค้าคงคลัง
9. การจัดการผลิตและการไหลของพัสดุ
10. การจัดการคลังสินค้า
11. อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายในระบบโลจิสติกส์
12. การจัดการขนส่ง
13. การวางแผนเครือข่ายและการเลือกทำเลที่ตั้ง
14. บรรจุภัณฑ์ในโลจิสติกส์
15. เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์
16. การสำรวจโครงการด้านโลจิสติกส์
17. รายการตรวจสอบความพร้อมในด้านโลจิสติกส์
18. การเงินกับการจัดการโลจิสติกส์
19. กลยุทธ์และก่อตั้งฝ่ายโลจิสติกส์
20. การควบคุมด้านโลจิสติกส์
21. แนวทางลดต้นทุน สร้างกำไร ผ่านกิจกรรมโลจิสติกส์
22. กรณีศึกษาโลจิสติกส์ SME’s บริษัทส่งออก
23. กรณีศึกษาโลจิสติกส์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติค 1
24. กรณีศึกษาโลจิสติกส์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติค 2
25. กรณีศึกษาโลจิสติกส์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์
 

  Download Document

- ใบสั่งจองโฆษณา
- การโฆษณาในตำรา final
- จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา
           
กลับ


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co