ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

       MBA - 07 โลจิสติกส์เพื่อการผลิต และการจัดการดำเนินงาน (Manufacturing Logistics and Operation Management )
           
เนื้อหา
ส่วนที่ 1 ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการดำเนินงาน
การดำเนินงานและขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์การผลิตและการจัดการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบการจัดการดำเนินงาน
ผลิตภัณฑ์และบริการ
กระบวนการและเทคโนโลยี
การวางแผนผังโรงงาน
การจัดการโครงการ
ส่วนที่ 3 โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
การพยากรณ์
การวางแผนกำลังการผลิตและการวางแผนผลิตรวม
การจัดการสินค้าคงคลัง
การบริหารการผลิตแบบกันเวลาพอดี
การวางแผนทรัพยากรองค์กร
การจัดการตารางการผลิต
ส่วนที่ 4 การรับประกันคุณภาพและการมอบหมายงาน
การจัดการคุณภาพ
การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ
การออกแบบแถวคอย
การบริหารแรงงานในการดำเนินงาน
        
Download Document
- ใบสั่งจองโฆษณา
- การโฆษณาในตำรา final
- จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา

กลับ


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co