ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

       LSCM 02-2 หัวหน้าควบคุมคลังสินค้าสมัยใหม่ (Modern Warehouse Supervisor)
    
เนื้อหา
1. บทบาทหน้าที่ของการควบคุมคลังสินค้า
2. ปัจจัยในการวางแผนคลังสินค้า
3. พื้นที่ในการจัดเก็บและรับสินค้า
4. พื้นที่รับและจ่ายสินค้า
5. การคำนวณความต้องการพื้นที่
6. การไหลของสินค้า
7. การกำหนดตำแหน่งเก็บสินค้า
8. การดำเนินงานคลังสินค้า
9. การคำนวณความต้องการด้านทรัพยากร
10. อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสินค้า
11. อุปกรณ์ในการนำสินค้าเข้าจัดเก็บและนำสินค้าออก
12. อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย
13. อุปกรณ์ในเทคโนโลยีอัตโนมัติ
14. การเลือกอุปกรณ์
15. การซ่อมบำรุงอุปกรณ์
16. บรรจุภัณฑ์
17. การเปลี่ยนแปลงผังคลังสินค้า และต้นทุน
18. เทคโนโลยีสารสนเทศ
19. การควบคุมการดำเนินงาน
20. กรณีศึกษาในการควบคุมงานคลังสินค้า
21. แบบฝึกหัดการควบคุมคลังสินค้า
           
Download Document
- ใบสั่งจองโฆษณา
- การโฆษณาในตำรา final
- จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา
                  

กลับ


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co