ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 
 การพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ องค์การเภสัชกรรม
 
 โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานซัพพลายเชน GPO      
              การอบรมหลักสูตร การตรวจประเมินซัพพลายเชน  ทางบริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด (Development Strategy Consultants Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่งแอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด โดย ดร. คำนาย อภิปรัญชาสกุล เป็นผู้จัดการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม ของ โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานซัพพลายเชน GPO ขององค์การเภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2550

 
 
 
 
 
 
  
สนับสนุนโดย
  
 หมายเหตุ : 
       Contact Information

ชื่อ ธรรญชนก บุษราคัม
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net

Back


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co