ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์สุวรรณภูมิ
 ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กลางโลจิสติกส์สุวรรณภูมิ
       
บริษัท รัตนบดีแลนด์ จำกัด ศึกษาทำเลที่ตั้งในการก่อสร้างศูนย์กลางโลจิสติกส์ใหม่เนื้อที่ 500 ไร่

 
  
 
 

 ศึกษาทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้า Minor Food Group

ศึกษางานในศูนย์กลางโลจิสติกส์ ญี่ปุ่น
 
  
 
 

 ศึกษาแนวทางในการออกแบบศูนย์กระจายสินค้า CP Meiji Ltd.
 ศึกษาแนวทางในการปรับปรุงท่าขนถ่าย การสื่อสารแห่งประเทศไทย (ปณ. กลาง) /บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussaracum)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 087-784-9085,081-430-2924
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net

 Backหน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co