ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

 
 โครงการการสร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านโลจิสติกส์
 Certified Trainer In Logistics and Supply Chain Management
         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ร่วมกับสำนักงานเศรษบกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวง     อุตสหากรรม ได้ร่าวมลงนามสัญญาจ้างดำเนินโครงการโลจิสติกส์ 3 โครงการ ได้แก่ 1). โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ (Logistics Capacity Building ) 2). โครงการ Logistics Clinic เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs) 3). โครงการประยุกต์ใช้รหัสสินค้าบาร์โค้ดในระบบการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน เพื่อมุ่งสู่ความเป้นเลิศทางการค้า ภายใต้งบประมาณเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan-SAL) ด้วยงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท ซึ่ง ทางบริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลโครงการ สร้างและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านโลจิสติกส์ (Train the Trainer ) เป็นการสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านโลจิสติกส์ เพิ่มขึ้น เพื่อขยายฐานในการพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง วันที่ 22 พฤษาภาคม -11 กรกฏาคม 2551 ณ. โรงแรม เดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก กรุงเทพฯ


 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   

สนับสนุนโดย
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

ชื่อ ธรรญชนก  บุษราคัม (Thunchanok Bussaracum)
ตำแหน่ง Training Manager
Mobile : 087-784-9085,085-261-1551
E-Mail : thunchanok@logisticsfocus.net

   Download

 
     
- ภาพพิธีรับใบประกาศนียบัตร Train The Trainer
 
  Back


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co