ข่าวสาร

ตำราออกใหม่   
- โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน
- การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์
- หัวหน้าควบคุมการขนส่งสมัยใหม่
- ตำราโลจิสติกส์ประกอบหลักสูตร ปวส.

  ตำราราคาพิเศษ (จำนวนจำกัด!)
 - โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน กลยุทธ์ทำให้รวยช่วยให้ประหยัด
 - บาร์โค้ด คู่มือออกแบบและติดตั้งระบบ 
 - การจัดการคลังสินค้า

 ด่วน Lean Strategies Consultancy Services 
Lean Strategies Consultancy Services For Automotive

ตำราด้านโลจิสติกส์ สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 บริษัทที่ปรึกษา
บริษัท โลจิสติกส์ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
บริษัท สตอเรจซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด
บริษัท ไอซีที โคออพ แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด
บริษัท โลจิสติกส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท วีอีเอฟ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท จัดหาวัสดุดีเยี่ยม จำกัด
บริษัท เวิร์ลทัวริซึมเชน จำกัด
 
More

  Logistics Books

          การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management)
    
เนื้อหา
1. บทนำของการจัดการคลังสินค้า
2. การคลังสินค้าและการจัดการโลจิสติกส์
3. ความสำคัญของการคลังสินค้า
4. การจำแนกประเภทคลังสินค้า
5. ปัจจัยพิจารณาในการวางแผนจัดตั้งคลังสินค้าสาธารณะ
6. การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับเครือข่ายกระจายสินค้า
7. การจัดการองค์การสำหรับการจัดการคลังสินค้า
8. การจัดตั้งคลังสินค้าตามกฏหมาย
9. มาตรการควบคุมการดำเนินงานของรัฐ
10. สัญญาเก็บสินค้าในคลังสินค้า หน้าที่นายคลัง และธุรกรรมทางกฏหมาย
11. หลักพื้นฐานของการดำเนินงานคลังสินค้า
12. สิ่งอำนวยความสะดวกในการคลังสินค้า
13. การวางแผนการคลังสินค้า
14. ระบบบอกตำแหน่งเก็บสินค้า
15. การคำนวณความต้องการเนื้อที่
16. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
17. กฎหมาย พระราชบัญญัติ และประกาศ
                     

Download Document


         -ใบสั่งจองโฆษณา
            - การโฆษณาในตำรา
            - จดหมาย เผยแพร่และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ลงสื่อโมษณา 

 


หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | หลักสูตร | การอบรม | ตำรา | ความรู้โลจิสติกส์ | ติดต่อเรา
Copyright © 2008 Logistics Training and Consultanting Co., Ltd.
support@logisticsfocus.net
Co