Create awesome mobile-friendly websites. No coding and free.

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา นำเสนอแลกเปลี่ยนประสบการในการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560
เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธรรญชนก บุษราคัม โทร.0-2175-2986-7, 0-2175-2981-3 มือถือ 0-8526-1551, 0-8784-9085

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499