ขอเชิญสถานประกอบการเข้าร่วม กิจกรรมยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (DOL STAR)

SHARE THIS PAGE!

ADDRESS
บริษัท ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การพัฒนา จำกัด
75 ถนนปัญญาอินทรา แขวงบางชัญ คลองสามวา
กรุงเทพมหานครฯ 10150

CONTACTS
Email: support@logisticfocus.net
Phone: 02-175-2986-7
Fax: 02-175-3499